PROJEKTY UE

PROJEKTY UE

 
 

PAPROTECH PIOTR ŚLIPEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost pozycji konkurencyjnej PAPROTECH PIOTR ŚLIPEK dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej

Cele projektu
Celem niniejszego projektu jest unowocześnienie i rozbudowa parku maszynowego, niezbędne do dalszego rozwoju oferty produktowej i usługowej oraz stworzenie własnych, wyróżniających się rynkowo wzorów produktów.

Planowane efekty
W ramach niniejszego projektu zostaną wdrożone zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu wzorniczego i opracowanej strategii wzorniczej. W trakcie realizacji projektu opracujemy i wprowadzimy nowe własne produkty i rodziny produktowe oraz udoskonalimy wzorniczo dotychczas wytwarzane linie produktowe. Zostanie wdrożona także zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w wyniku zastosowania robotów automatycznych.

Wartość projektu
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 436 000.00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich
Dofinansowanie projektu z UE: 998 400.00 zł


Produkty własne

Klin przytrzymujący drzwi:
38K Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
38K Karta produktowa - pobierz w PDF 

Zestaw ochraniaczy na meble:
30B Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
30B Karta produktowa - pobierz w PDF

40B Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
40B Karta produktowa - pobierz w PDF

60B Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
60B Karta produktowa - pobierz w PDF

Zaślepka śruby do istniejących produktów:
60C Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
60C Karta produktowa - pobierz w PDF

80C Specyfikacja techniczna - pobierz w PDF
80CKarta produktowa - pobierz w PDFW celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z działem handlowym pod numerem: 81 440 34 62

 
 
 
 
 
 
 
© 2024 PAPROTECH - Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www